Myclub Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van het Myclub loyaliteitsprogramma

 
Het loyaliteitsprogramma Myclub (hierna het "Programma" genoemd) wordt aangeboden door VACANCESELECT GROUP, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 145.721.596, met maatschappelijke zetel in Espace Don Quichotte - 547, Quai des Moulins - BP 40048 - 34201 Sète cedex - Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Montpellier onder nummer 752 470 609.
Het doel van het Programma is om de Leden de hieronder beschreven voordelen te bieden. De voorwaarden van het Programma zijn jaarlijks. Deze voorwaarden zijn geldig tot 23 september 2019.
Het Programma is alleen beschikbaar als de wetgeving van het land waar het lid ingezetene is dit toestaat. Zo niet dan is het lidmaatschap ongeldig.
Elk inschrijving voor het Programma impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden van het Myclub loyaliteitsprogramma.
 

1 –  DEFINITIES

– Lid: Een Klant die de algemene voorwaarden van het Myclub loyaliteitsprogramma heeft geaccepteerd.
– Klant: Persoon die reeds een verblijf heeft geboekt op een camping van de groep Vacanceselect, met uitzondering van naturistencampings en boekingen via de websites vacanceselect, selectcamp en tohapinaturiste, inclusief alle domeinnaamextensies.
 

2 –  LIDMAATSCHAP VAN HET PROGRAMMA

2.1. Voorwaarden voor het lidmaatschap
Alle natuurlijke personen die meerderjarig zijn of die over de rechtsbevoegdheid beschikken om een overeenkomst te sluiten in de zin van de wetgeving van het woonland van het Lid, kunnen aan het Programma deelnemen.
Het lidmaatschap van het Programma is gratis en zonder verplichting. Een nieuwe Klant moet een klantaccount aanmaken en uitdrukkelijk akkoord gaan met de voorwaarden van het Myclub Programma om lid te kunnen worden. De bestaande Klant moet uitdrukkelijk akkoord gaan met de voorwaarden van het Myclub Programma om lid te kunnen worden.
Het lidmaatschap staat op naam en is strikt persoonlijk. Het mag niet worden verkocht, uitgeleend of overgedragen. Het is geen betaalmiddel en biedt geen garantie voor de reservering.
Een geldig persoonlijk e-mailadres is vereist om deel te nemen aan het Programma. Hetzelfde e-mailadres kan niet door diverse Leden worden gebruikt.
Het Lid mag het wachtwoord van zijn klantaccount niet bekendmaken aan enigerlei derde.
 
2.2 Wijze van inschrijving

Een Klant kan als volgt lid worden van het Programma:
– door zich online in te schrijven op de websites van de groep Vacanceselect, met uitzondering van de in artikel 1 genoemde uitsluitingen;
– via de telefonische reserveringscentrales van de groep Vacanceselect, met uitzondering van de in artikel 1 genoemde uitsluitingen;
– of op enige andere wijze die ter beschikking kan worden gesteld van de Klant.
De Klant moet de gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van zijn Lidmaatschap van het Programma (aanmaken van een klantaccount).
De gevraagde gegevens zijn: e-mailadres, geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoon, land, postcode, plaats, huisnummer en straat, plaats / postbus, adresaanvulling.
De verplichte gegevens worden bij de aanmelding als zodanig aangegeven.
Om deel te nemen aan het Programma moet elk Lid deze algemene voorwaarden van het Myclub Programma accepteren, hetzij online dan wel telefonisch bij de klantenservice, afhankelijk van de wijze van aanmelding.
Nadat de Klant de algemene voorwaarden van het Myclub Programma heeft geaccepteerd en zijn deelname aan het Programma is bevestigd, kan de Klant gebruik maken van de voordelen van het Programma overeenkomstig de in dit document vermelde voorwaarden. 
 

3 –  VOORDELEN VAN MYCLUB VOOR 2019

Alleen de Klant die de voornaamste houder van de reservering is, kan zijn Myclub-voordelen toepassen voor de betreffende reservering.

3.1 Klantvoordeel voor een nieuw Lid van Myclub
Elk nieuwe Lid van het Myclub Programma heeft recht op 5% korting op zijn volgende verblijf voor een reservering via de websites van de groep Vacanceselect (met uitzondering van ondernemingsraden en touroperators en met uitzondering van de in artikel 1 genoemde uitsluitingen).
Dit voordeel is onmiddellijk van toepassing voor Leden die al Klant zijn van de groep Vacanceselect (d.w.z. minstens één reeds afgelopen verblijf). Dit voordeel heeft geen terugwerkende kracht en kan worden gecombineerd met alle lopende kortingsaanbiedingen.
Voor nieuwe Klanten van de groep Vacanceselect die Lid zijn geworden van het Myclub Programma, is dit voordeel van toepassing voor het tweede verblijf binnen de groep Vacanceselect.

3.2 Permanente voordelen
In 2019 kunnen de Leden van het Programma profiteren van twee permanente voordelen.

3.2.1 Wekelijkse Myclub prijstrekking
Door hun deelname aan het Programma, accepteren de Leden uitdrukkelijk de regels van de Myclub prijstrekking. De deelname aan de prijstrekking uit de in aanmerking komende Leden van Myclub is automatisch.
In de periode van 03-12-2018 t/m 23-09-2019 wordt elke maandag een prijstrekking uitgevoerd onder de Leden die in 2019 een verblijf hebben geboekt via de organiserende bedrijven op elke markt, VS DISTRIBUTION FRANCE (Frankrijk, Italië, Spanje) en CANVAS HOLIDAYS (Verenigd Koninkrijk, Ierland/Nederland en Duitsland) zodat er per markt een trekking plaatsvindt.
Elke winnaar van de prijstrekking krijgt het bedrag terug van zijn laatste verblijf, geboekt voor het seizoen 2019, op een camping van het merk TOHAPI, AMAC, CANVAS of SELECTCAMP. De terugbetaling omvat niet de opties die ter plaatse in rekening worden gebracht, noch de toeristenbelasting wanneer deze aan het einde van het verblijf op de camping is betaald.
Een Lid kan slechts eenmaal per seizoen tot winnaar worden uitgeroepen, ongeacht het voor zijn boeking gebruikte kanaal.
De volledige van toepassing zijnde voorwaarden kunnen worden geraadpleegd in het reglement van de Myclub Prijstrekking.

3.2.2 Abonnementen
Door deel te nemen aan het Programma, kan het Lid profiteren van de volgende kortingstarieven op basis van reserveringen voor vier personen, exclusief de Premium stacaravans.